Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van The Crisis Professionals, inzake de website www.thecrisisprofessionals.com. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door The Crisis Professionals door middel van de verwerkingen via onze website.

The Crisis Professionals respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van The Crisis Professionals.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van The Crisis Professionals, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze database en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door The Crisis Professionals. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en The Crisis Professionals.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@crisisprofessionals.com.

Bewaartermijn
The Crisis Professionals bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van The Crisis Professionals. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
September 2015